Oplæg & workshops

trendmodellen

Oplæg om “Få mod på at investere selv” – se www.kvindeinvest.com

 

Andre oplæg:

Jeg laver oplæg med udgangspunkt i “Tilgange til trends”, hvor jeg kommer bag de mekanismer, der styrer trendens ruter. Mit udgangspunkt er her arbejdet omkring livsstilsbranchen i en årrække. Mine blogs giver indblik i, hvordan jeg formidle sammenhængen og undren.

Lige nu arbejder jeg – som mange andre i den kreative branche – på at omsætte “design-tænkningen” til redskaber og workshops, der danner bro mellem forretning og design. Det er for mig at se vigtigt, at vi fastholder at traditionel tænkning og at vi ikke hovedløst kaster os over “design-tænkningen” som den nye sort. Min mangeårige erfaring siger mig at begreber og buzz-words inden længe afløses af nye. Det er måske vigtigere at få fat i, hvad der kommer efter “design-tænkningen”

Oplæg og workshop på designuddannelser om trendmodellen og research-metoder og kommunikationsfelter, og om hvordan fremtidsperspektiverne er.

Oplæg og workshop om “ Feltstudie som innovationsredskab” og hvordan man skaber undren og får de studerende til at agere innovative.

Mail for at høre om mulighederne, og jeg vender tilbage hurtigst muligt – mail: bestilling@make-sense.dk